Testületi ülés beszámoló

A Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülését

 2013. június 28-án (péntek) 17.00 tartotta

A napirendek a bejegyzés második felében találhatóak.

 Napirend:

Napirend Előtt:  Polgármester tájékoztatója a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

1./ Beszámoló a Herencsényi Napsugár Óvoda 2012/2013-as nevelési évben végzett munkájáról
Előterjesztő: Jusztin Eleonóra Óvodavezető
2./ Óvodavezetői pályázat elbírálása
Előterjesztő: Jusztin Józsefné Polgármester
3./ Tájékoztató a helyi adóbevételek alakulásáról
Előterjesztő: Marsiczki Jánosné Igazgatási Főelőadó
4./ Helyi rendeletek felülvizsgálata II.
Előterjesztő: Fazekas János Jegyző
5./ Társulási megállapodások felülvizsgálata II.
Előterjesztő: Fazekas János Jegyző
6./ Javaslat a képviselő testület 2013 II. félévi üléstervére
Előterjesztő: Jusztin Józsefné Polgármester
7./ Egyebek
Előterjesztő: Jusztin Józsefné Polgármester

Herencsény, 2013. 06. 19                                                             

 

Jusztin Józsefné sk.

 polgármester