Szociális étkeztetés

Herencsény Község Önkormányzata a szociális étkeztetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján szociális alapszolgáltatásként biztosítja

Az önkormányzat az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodik, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen

  • koruk,
  • egészségi állapotuk,
  • fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
  • szenvedélybetegségük, vagy
  • hajléktalanságuk miatt.

A napi egyszeri meleg étel rászorultakhoz való eljuttatását az önkormányzat térítésmentesen biztosítja.

Az étkeztetés igénybevételére irányuló kérelmet a polgármesterhez kell benyújtani.

Az étkeztetés intézményi térítési díja
(forintban)
Megnevezés Nyersanyag költség Üzemeltetési költség Térítési díj összesen
Nettó Áfa (27 %) Bruttó Nettó Áfa (27 %) Bruttó
felnőtt ebéd 570 154 724 54 15 69 793

A kötelezett által fizetendő személyi térítési díj összegét a polgármester konkrét összegben állapítja meg.

REGULA

Az étkeztetés igénybevételére irányuló kérelem

Szakmai program (feltöltés alatt)