Intézményvezető

Jusztin Eleonóra
intézményvezető

Mottóm:
„Miként a Nap nem vár imákra és varázsigére,
hanem csak egyszerűen világít, s általános szeretetnek örvend,
úgy jótettedért te se várj hangos tetszést és elismerést,
hanem tedd, amit teszel, saját ösztönzésedből,
és téged is szeretni fognak, mint a Napot.”
(Ciceró)

Személyiségem alakulásában meghatározó szerepe volt a szeretetteljes családi légkörnek. A türelem, szerető gondoskodás, odafigyelés magával ragadott és átadta a gyermekszeretetet, a gyermeknevelés szívből jövő jó mintáját. Mindez meghatározó szerepet töltött be óvodapedagógusi pályaválasztásom során.

Vezetői  hitvallásom alapjának, a gyermekek tiszteletét, szeretetét, feltétel nélküli elfogadását tartom. Hitvallásomban alapvető belső késztetés a nevelés igénye, a jobbá, színvonalasabbá tétel. Fontosnak tartom a közvetlen környezetünk hagyományainak, szokásainak ápolását. Kiemelt figyelmet fordítok az egészségnevelésre, a környezettudatos magatartás kialakítására.

Célom: hogy olyan intézményt vezessek, mely a családi nevelésre építve, annak céljait és eredményeit figyelembe véve, a gyermeki tevékenységeken keresztül eredményesen felkészíti a gyermekeket a további életre. A folyamat, amely során végigmegy egy gyermek az óvodai élete alatt, rendkívül meghatározó a további élete során. Nem csak sok, hasznos ismeretet, tudást szeretnék átadni, hanem a boldog gyermekkor részévé válva nevelni, személyiséget kibontakoztatni hagyó, önálló, önmagát elfogadó, felvállaló, pozitív jövőképet hordozó, vidám gyermekeket szeretnék elbúcsúztatni egy-egy óvodai ballagás során. Számomra fontos, hogy minden partnerünk elégedett legyen, öröm legyen óvodába járni gyermekeinknek és az alkalmazottaknak is.

Szakmai eredményként élem meg, hogy az óvoda egyszemélyi felelős vezetőjeként, szakmai és emberi kapcsolatokra építő, kölcsönös bizalmon alapuló intézményt működtetetek a munkatársak a szülők és a fenntartó közreműködésével. A tervező, szervező, vezető, irányító és ellenőrző funkciókat a törvényesség, a fenntartói elvárások, az SZMSZ-ben, a Házirendben, az óvoda szabályzataiban és a munkaköri leírásokban foglaltak alapján valósítom meg óvodánkban. Szakmai munkánk eredményessége folyamatosan magas színvonalú. A szülők és az Általános Iskolák visszajelzései kiemelkedően pozitívak.

Vallom, hogy a legszebb szakmát választottam, mely számomra egy felelősségteljes, örömteli, boldog hivatás.


Elérhetőség:
06-20-995-8057

Iskolák:

1977 – 1985
Tessedik Sámuel Általános Iskola, Cserhátsurány

1985 – 1989
Szántó kovács János Gimnázium és Szakközépiskola, Balassagyarmat

1990 – 1993
Hajdúböszörményi Óvóképző Főiskola –
Óvodapedagógusi Szak, Hajdúböszörmény

2013 – 2015
Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar –
Vezető Óvodapedagógusi Szak, Szarvas

Továbbképzések:

1999.
Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Program Kiegészítő Tanfolyam
2000.
Prevenciós szemlélet az óvodai testnevelésben
2001.
Vezetőképző tanfolyam
2003.
Számítógép alapfokú használata és szövegszerkesztés
2004.
Analízis, értékelés az óvodai nevelésben
2009.
DIFER programcsomagra alapozott fejlesztés
2009.
A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek korai óvodába kerülését segítő program
2010.
A gyermek mindenek felett álló érdeke
2011.
Vizuális játékok, érdekes technikák, eszközök a gyakorlatban

Munkahelyek, beosztások:

1989. július 10. – 2003. augusztus 31.
Tessedik Sámuel Körzeti Általános Iskola és Óvoda, Cserhátsurány  – óvodapedagógus

2003. szeptember 01. – napjainkig
Herencsényi Napsugár Óvoda – óvodapedagógus,
2012. márciusától – óvodavezető