Óvodánkról

Herencsényi Napsugár Óvoda
Székhely: 2677 Herencsény, Béke út 2.
Telefonszám:+36-35/357-153
E-mail:eleonora7010@gmail.com

Óvodavezető: Jusztin Eleonóra
Óvodapedagógus: Fábián Istvánné
Dajka:Alexa Magdolna

Óvodánk épülete egy régi, építésű, de az utóbbi 10 évben folyamatos felújítás alatt átesett épület. Büszkék vagyunk óvodánk új arculatára, mely meghatározza a külső szemlélők megítélését rólunk.
Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy berendezési tárgyaink természetes anyagokból, esztétikus színekből tevődjenek össze. A csoportszoba díszítése ne zsúfoltságot, káoszt tükrözzön, hanem harmonikus, nyugodt, érzelmi biztonságot nyújtó hangulatot árasszon.
A gyermekek játéktevékenységét sokféle eszköz biztosítja. Az elmúlt évek alatt folyamatos az eszközbővítés, minden játéktevékenységhez változatos eszközöket tudunk biztosítani.

Óvodánk egy tágas udvarral rendelkezik, melyben helyet kap napos és hűsítő, árnyat adó udvarrész is.
Udvari játékaink biztosítják óvodásaink számára a többcélú mozgásfejlesztés lehetőségét.

Pedagógiai Programunk, a Tevékenységközpontú Óvodai nevelési program alapjaira épülő, helyi sajátosságokkal kiegészített, Helyi Pedagógiai Program, melyben nagy hangsúlyt fektetünk a néphagyományok ápolására, a környezettudatos magatartás kialakítására.
Fontos számunkra a már kialakult hagyományaink ápolása, ünnepeinket magas színvonalú műsorokkal ékesítjük.
Az Önkormányzat által szervezett hagyományőrző rendezvények aktív tagjai vagyunk.
Büszkék vagyunk, a már évek óta kialakult értékeinkre, ezeket folyamatosan ápoljuk.

Az egycsoportos óvoda adta előnyöket igyekszünk a lehető legjobban kihasználni. Erősségeink közé sorolható, hogy maximálisan tudunk figyelni egy-egy gyermekre. Megfelelő helyet, időt, körülményeket tudunk teremteni a differenciált képességfejlesztésre. Minden gyermekre jut elegendő idő akár fejlesztés, tehetséggondozás, akár a szabad együttjátszás területén.

Építünk az óvodáskorú gyermekek sajátos tevékenységeire, mint játék, mozgás, munka, verselés, mesélés, rajzolás, festés, mintázás, kézimunkázás, ének – zene, természet- és állatok gondozása, védelme.
Óvodánkban sokszínű, változatos élményeket nyújtó tevékenységeket biztosítunk gyermekeink számára, ahol a játék az alaptevékenység, a világ megismerésének leggazdagabb formája.
Egy jól összeszokott közösség a miénk, rendkívül jó a kapcsolatunk a Szülőkkel, a Fenntartóval, a körzetünkbe tartozó Általános Iskolával, Védőnői, Gyermekjóléti Szolgálattal, a Pedagógiai Szolgálattal.

Szeretettel várjuk az érdeklődő szülőket és gyermekeiket!