Szervezeti felépítés – HVI

Cserhátsurányi Helyi Választási Iroda

Feladatai:

 • ellátja a választás előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos szervezési feladatokat,
 • gondoskodik a választópolgárok, jelöltek és jelölő szervezetek tájékoztatásáról, választási információs szolgálatot működtetnek,
 • ellátja a választási bizottságok titkársági feladatait, döntésre előkészítik a választási bizottságok hatáskörébe tartozó ügyeket,
 • biztosítja a választási bizottságok működésének és a szavazás lebonyolításának tárgyi és technikai feltételeit,
 • megszervezi a választási szervek tagjainak oktatását,
 • gondoskodik a választási iratok kezeléséről, biztonságos őrzéséről, illetőleg megsemmisítéséről,
 • ellátja az igazgatási és informatikai próbákkal kapcsolatos feladatokat,
 • az adatvédelem és az informatikai biztonság követelményeinek biztosításával, feladatkörében eljárva működteti a választás előkészítéséhez és lebonyolításához szükséges választási információs rendszereket,
 • a technikai háttér biztosításával segítséget nyújt a szavazatok összesítéséhez, a választás eredményének megállapításához,
 • ellátja a jogszabályokban meghatározott egyéb feladatokat

Vezetője: 

 • Petrás Judit, jegyző

Tagjai:

 • Fábián Jánosné, HVI jogi helyettes
 • Szepes-Benyovics Mónika, HVI pénzügyi helyettes
 • Borda Jánosné, HVI informatikai munkatárs
 • Gyurkó Xénia, HVI munkatárs
 • Hanzel Istvánné, HVI munkatárs
 • Holesné Tálas Katalin, HVI informatikai munkatárs
 • Marsiczki Jánosné, HVI munkatárs

Elérhetősége:

 • Cím: 2676 Cserhátsurány, Petőfi út 3.
 • Telefon: +36-35/549-022
 • E-mail: onkormanyzat@cserhatsurany.hu