Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása – MFP-UHK/2022

A Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása-2022 című, MFP-UHK/2022” kódszámú program keretében községünk 3 utca felújítására nyert támogatást. A Bercsényi u. 232 hrsz., Jókai u. 199 hrsz. és Dobó Katica u. 48 hrsz. számú utak felújítása történt meg.

Településünkön hosszú évek óta tervszerű szigorúan rangsorolt útépítés folyt és most jutottunk el ezen útszakaszok felújításához. A Bercsényi, Jókai utcák a település északi részén, míg a Dobó Katica utca a település déli részén helyezkednek el. Az évek során olyan mértékben károsodott már az útburkolat, hogy az a lakók részére használhatatlanná, néhol életveszélyessé vált. Az utak a 80-as években kerültek kialakításra, felújításuk a 90-es évek közepén történt meg utoljára. Az utcák összesen 205 m terjedelemben kerültek felújításra.

Pályatakarítást követően kiegyenlítő kőhengerlés került kivitelezésre M56-os kőből 15 cm vtg-ban, melyre kiékelő réteget építettek M22-es zúzottkőből 5 cm vtg-ban. Az út felületére AC 11 j. aszfalt került 4+2 cm vtg-ban. A megújult burkolat kétoldalára zúzottköves padka épült 0,5-0,5 fm szélességben.
Továbbá elszámolásra került az általános költségek között projektelőkészítés és projektmenedzsment költségei is.

A közlekedési infrastruktúra fejlesztésével biztosítani kívántuk az alapvető szolgáltatások hozzáférhetőségének javítását, a településkép épülését, ezzel elősegítve a lakosság helyben maradását, az elvándorlás fékezését.

Településünk adóerő képessége alacsony, 12 eFt/fő. Községünk szerepel a kedvezményezett települések listáján.  A tájékoztatás és nyilvánosságra irányuló tevékenység kapcsán elhelyezésre kerültek a település táblák alatt a Magyar Falu Program logójával ellátott információs táblák, valamint a projekttábla is felkerült az Önkormányzat falára.

A falu honlapján https://herencseny.hu/palyazatok/  oldalon is szerepel a program logója.