X. HERENCSÉNYI BÚCSÚ

Tradíció és tapasztalatcsere
Találkozó – a testvértelepülési szerződés aláírásának 5. évfordulóján

eu_flag_europe_for_citizens_en

*A **X. HERENCSÉNYI BUCSU Tradició és tapasztalatcsere Találkozó – a testvértelepülési szerződés aláírásának 5. évfordulóján projektet az Európai Unió finanszírozta az „Európa a polgárokért” program keretében*

Reg.szám.:548757-EFC-1-2013-3-HU-EFC-CM

Beszámoló letöltése

Testvértelepüléseink a Herencsényi búcsúról:

Szilágynagyfalu:

Beszámoló: http://www.nusfalau.ro/uploaded/Anunturi/info_hu.pdf

Képek: http://www.nusfalau.ro/galerii.php?album=106

Kalonda:

Beszámoló: http://www.kalonda.ocu.sk/index.php?ids=4&subaction=jeden_clanok&id_clanku=14

Csáb:

Beszámoló: http://www.cebovce.sk/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=411&Itemid=61

Podivin:

Beszámoló: http://www.podivin.cz/dokumenty/herencseny.doc

Szaflary:

Beszámoló: http://www.szaflary.home.pl/gmina_2014_wegry.html

___________________________________________________

Meghívó:

meghí1 meghi12

___________________________________________________

Újságcikkek:

w1w2

hirmondo

Palócinfóban is megjelent

paloc_14_07_jul_08


B E S Z Á M O L Ó:

2014. Július 3-4

A delegációk érkezése után, a vendégek fogadása és a szállások elfoglalása következett. Ezek után álló fogadás a vendégeink tiszteletére ahol ismerkedés, egymás megismerése, a házigazda, a meghívott települések és helyi civil kezdeményezéseik bemutatkozása – „20 éves az európai polgár” mottóval párbeszéd volt a program. A fogadás után a testvértelepülési okmányt előkészítő partnerségi megállapodás aláírása történt Szilágynagyfaluval (RO). Sor került egy kerekasztal beszélgetésre, melyen vitát nyitottunk arról, mit jelent számunkra az uniós polgárság, és milyen Európát szeretnénk 2020-ban. Egy ilyen széleskörű találkozás feltétlenül javítja a toleranciát és a kölcsönös megértést európai országok polgárai között. Elősegíti a nyelvi és kulturális sokszínűséget, mindezzel hozzájárulva a kultúraközi párbeszédhez.

A partnerségi megállapodás aláírása

„A partnerségi megállapodás aláírása”

A teljes képgaléria ide kattintva megtekinthető!

„Fejlesztések EU forrásból” Szakmai nap és konferencia vette kezdetét , amely Testvértelepüléseink Európai uniós forrásból megvalósult projektjeinek bemutatásával kezdődött. Ezt követte a „V4 Konferencia” – a testvértelepülési kapcsolatok jótékony hatása a helyi fejlesztésekre aztán pályázati tapasztalatok és törekvések Herencsény, Csáb, Podivin, Szaflary (Visegrádi 4-ek) települések vonatkozásában.

Konferencia betekintés

„Konferencia betekintés”

A teljes képgaléria ide kattintva megtekinthető!

A konferencia eredményeként a találkozó résztvevői megvitatják az Unió kínálta fejlesztési lehetőségeket, kölcsönös tapasztalat és gondolatcserén keresztül gazdagítják egymás elképzeléseit a közösség és integráció kérdéseiben. A faluséta során a herencsényi fejlesztések volt a fő téma, de  a település bemutatása is helyet kapott a vendégek tiszteletére.  E nap szolgált az értékek, demokratikus élet és az intézményekkel kapcsolatos kérdések megvitatására.

2014. Július 5.

A palóc identitás és összetartozás erősítése jegyében rendezzük meg tíz éve minden év július első szombatján a Palócbúcsút. A „Palócbúcsú” nemzetközi hírű, nagyszabású rendezvény alkalmat ad megvizsgálni az EU politikáinak a polgárok hétköznapi életére gyakorolt hatását. Elősegíteni a szemléletváltozást és az eredmények bemutatását az európai döntéshozók részére – úgy a helyi intézmények szintjén mint európai szinten. A falu legfontosabb ünnepe, kiváló lehetőséget nyújt a magyar és a helyi kultúra megismerésére és megfelelő keretet ad a testvértelepülések bemutatkozásának. A faluhatárában a Gyürki hegyen felállított Palócok Vigyázó Keresztje amelyhez évről-évre érkeznek palócföld falvaiból hagyományt tisztelő lakosság hogy kifejezzék együvé tartozásukat. Több évben megismétlődik a gyalogbúcsúsok részvétele, akik a szomszédos településekről érkeznek községünkbe. Az eseményre a palócokon kívül részt vettek a testvértelepüléseink küldöttei is és a kereszt tövében elhelyezték az szülőföldjükről hozott földet és virágokat.

WP_20140705_005Picture 595IMG_3514

IMG_3557IMG_3579IMG_3596

IMG_3624IMG_3632IMG_3638

IMG_3649IMG_3665

A teljes képgaléria ide kattintva megtekinthető!

A szentmise után következett a hagyományos palóc ebéd, majd a programok vették kezdetét melyben a résztvevő országok (Szlovákia, Csehország, és Lengyelország valamint Románia, Horvátország, és Magyarország) nagyon hasonló európai múltra tekintenek vissza értve ezalatt az UNIÓ-ban eltöltött viszonylag rövid időszakot, az európai integrációval elnyert szabadság, biztonság és a jog érvényesülés újdonságát az itt élő polgárok számára. Találkozónkon ennek megfelelően kiemelt célként kezeljük a közös értékeken, történelmen és kultúrán alapuló európai identitás kialakítását, megerősítését. Ugyanakkor a kelet-közép európai térség települései rendelkeznek olyan tapasztalatokkal, melyek globális képet biztosítanak a nyugati tagállamok polgárai számára. Ennek közös közvetítését is célul tűztük ki.

2014. Július 6.

„Nemzetközi” Falunap

A fogadó település és a meghívottak, hagyományőrzőinek bemutatkozása. Legújabb testvértelepülésünk Szilágynagyfalu RO.

level1 level2

A különböző kultúrák megismerése a népi iparművészeten, kiállításokon, folklór műsoron keresztül helyi életvitel, vendégeink hétköznapi hagyományainak, kultúrájának megismerése, népi gasztronómia, hagyományos ételek italok bemutatója, kóstolója. Ez a nap nem csak kellemes eredményekben és programokban gazdag hanem hathatósan támogatja az európai érzés elsajátítását a polgárok körében. Mivel a herencsényi találkozó legszélesebb hatókörű a partneri találkozóink között, tömegeket megmozgató, gazdag szórakoztató program-kínálatot tartalmazó rendezvény keretében zajlik évről évre minden partnerünk szívesen és nagy létszámú delegációval vesz részt rajta. Örömmel hozzák el saját kultúrájukat bemutató, hagyományőrző és egyéb művészeti csoportjaikat. Jó alkalom a testvértelepüléseink számára bemutatkozásra és sajátos kultúra megismerésére. A kultúra így mint egy közvetítő szerepet tölt be polgáraink között. Természetesen a többi program elemmel, a témák feldolgozásának módozataival is arra kell törekednünk hogy a találkozó csupán csúcspontja és ne kezdete vagy vége legyen együttműködésünknek, közös projektként nője ki magát. Hosszútávú projektcélként az állampolgári szemlélet megerősítését fogalmaztuk meg, azaz hogy aktív részesei legyünk az Európai Uniónak. A programokat e kérdések köré csoportosítottuk.

IMG_4582IMG_3870IMG_3790

IMG_4562IMG_3924IMG_4036

IMG_4533IMG_5910

A teljes képgaléria ide kattintva megtekinthető!

A rendezvény eredményeként kiszélesedik a községek testvértelepülési kapcsolatrendszere. Lehetővé teszi a polgárok számára, hogy egészen betölthessék az EU demokratikus életében. Lehetőséget biztosít a polgároknak, hogy közreműködjenek és részt vegyenek egy demokratikus és világra nyitott Európa építésében melyet kulturális sokszínűsége gazdagít és fog össze – így fejlessze az Európai Unió polgárságát.

Testvértelepüléseink honlapjai:

Csáb (Szlovákia) honlapja: http://www.cebovce.sk/

Kalonda (Szlovákia) honlapja: http://www.kalonda.eu/

Szalfary (Lengyelország) honlapja: http://www.szaflary.home.pl/

Podivin (Csehország) honlapja: http://www.podivin.cz/

Haraszti (Horvátország) honlapja:

Szilágynagyfalu (Románia) honlapja: http://www.nusfalau.ro/

___________________________________________________

Újságcikkek:

3 4-page-001

her

___________________________________________________

Testvértelepülési megállapodások:

A linkre kattintva megtekinthető
Csáb LETÖLTÉS
Szaflary LETÖLTÉS
Podivin LETÖLTÉS
Kalonda LETÖLTÉS
Haraszti LETÖLTÉS
Szilágynagyfalu LETÖLTÉS
Visegrádi 4-es LETÖLTÉS