Testületi ülés beszámoló

A Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülését

 2013. november 15-én (péntek) tartotta

A napirendek a bejegyzés második felében találhatóak.

 Napirend:

Napirend Előtt:  Polgármester tájékoztatója a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

1./ Tájékoztató a Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal 2013 I-III. negyedévi gazdálkodásáról
Előterjesztő: Fazekas János jegyző
2./ A 2013. évi költségvetési rendelet III. negyedévi módosítása
Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester
3./ Beszámoló a 2013. évi költségvetés I-III. negyedévi végrehajtásáról
Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester
4./ Az Önkormányzat 2014.évi költségvetési koncepciója II.
Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester
5./ Helyi rendeletek felülvizsgálata II.
Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester
6./ A 2014.évi belsőellenőrzési terv
Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester
7./ Intézkedési terv a 2013/2014 évi téli forgalomra való felkészüléshez.
Előterjesztő: Jusztin Józsefné Polgármester
8./ A 2014. évi BURSA HUNGARICA felsőoktatási ösztöndíj pályázat elbírálása
Előterjesztő: Jusztin Józsefné Polgármester
   
9./ Egyéb, egyedi állásfoglalást igénylő ügyek
Előterjesztő: Jusztin Józsefné Polgármester