Herencsény községben megválasztható önkormányzati képviselők száma

Cserhátsurány-Herencsény-Mohora

   Helyi Választási Iroda Vezetője

  2676 Cserhátsuárny,  Petőfi út 3.

Ikt. szám: 1-13/2014.

 

 Tárgy: Herencsény községben megválasztható önkormányzati képviselők száma

 

H a t á r o z a t

 

Cserhátsurány-Herencsény-Mohora Helyi Választási Iroda vezetője megállapítom, hogy Herencsény községben a megválasztható önkormányzati képviselők száma a 2014. évi helyhatósági választáson: 4 fő.

 

E határozat ellen bárki kifogással élhet a Helyi Választási Bizottságnál.

 A kifogást a Helyi Választási Irodánál ( 2676 Cserhátsurány, Petőfi út 3.)úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértéstől számított  3. napon  megérkezzen. A kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését, a jogszabálysértés bizonyítékait, a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét, a lakcímtől eltérő postai értesítési címét,személyi azonosítóját, a kifogás benyújtójának választása szerint telefonszámát vagy elektronikus levelét, ill. kézbesítési megbízottjának nevét és faxszámát vagy elektronikus levélcímét.

 

I n d o k o l á s

 

A választási eljárásról  szóló 2013. évi XXXVI. tv. (továbbiakban:Ve.) 306. § alapján a helyi választási iroda vezetője 2014 .február 15-ig határozatban állapítja meg a helyi önkormányzati képviselő-testület tagjainak számát.

 

A helyi ön kormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010.évi L. törvény  ( továbbiakban:Övjt.) 4.§ b) pontja alapján a 2014. évi helyhatósági választáson Herencsény község önkormányzati képviselőinek (megszerezhető mandátumok) száma: 4 fő. A település év elejei lakosságszáma: 615 fő; 1000 fő lakosig 4 fő képviselő választható.

 

Ezen határozat közzétételének módja: Herencsény Község Önkormányzatának hirdetőtábláján történő kifüggesztés, az önkormányzat honlapján való nyilvánosságra hozatal.

 

Határozatom az Övjt. 4.§ b) bekezdésén alapul. A kifogás jogát a Ve. 210. §-a  biztosítja.

 

Cserhátsurány, 2014. február 12.

 

                                                                                              Fazekas János

                                                                                           jegyző, HVI vezető