Statisztikai adatok

A település belterülete: 82 ha, külterülete 3237 ha. Lakosság száma: 593 fő.
A község nemzetiségi összetétele, döntő részben magyar. A településre – mint országos viszonylatban is – jellemző az elöregedés (2003.évben születés: 6 gyermek, 1 %; elhalálozás: 18 fő, 2,5 %; elvándorlás: 2 %).
sajt